Η Βράχα Παλιά...


Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι από διάφορες στιγμές και γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της Βράχας.

«Βράχα με τις εφτά σου γειτονιές
τις δέκα εκκλησιές σου».


Η δίστιχη αυτή ρ ι μ ά δ α μπορεί να πλάστηκε αργότερα, περιγράφει όμως τη Βράχα του 17ου αι., που η παράδοση την αναφέρνει ακόμα: «Ήταν μεγάλο χωριό. Είχε εφτά μαχαλάδες. Είχε το μαχαλά των «χρυσικών», των «τσαγκαράδων», των «βαγενάδων» . Βέβαια πληθυσμό μεγάλο, πάνω από 60 οικογένειες, εξαιρετικά πάνω από ογδόντα οικογένειες δε θα είχε ποτέ στα χρόνια εκείνα. Τα τοπωνύμια « Χρυσικού, Τσαγκάρη, Βαγενάδες» δηλώνουν το επώνυμο, το πολύ το επάγγελμα κατοίκου και όχι γειτονιές συντεχνιών. Άγονος και λίγος ήταν ο τόπος της Βράχας και δε θα μπορούσε να διαθρέψει πολύ πληθυσμό. Οι εφτά μαχαλάδες – μικροσυνοικίες καμιά δεκαριά οικογενειών και λιγότερο – μαρτυριούνται και σήμερα από τα ερείπια, ευρήματα και τεκμήρια. Ήταν οι εξής: του Βόρ, του Τσαγκάρη, του Χρυσικού, του Κάτω Μαχαλά ή Άι-Δημήτρη, του Μεγάλου Μαχαλά και στα παλιά χρόνια «Νικολακιάδες» από την εκκλησία τ’ Αι-Νικόλα, περιλάμβανε και τα «Παλιόσπιτα». Του Αι-Γιώργη, «Το Παλιοκλήσι», «κείθε» στο νοτιοδυτικό όριο της κοινοτικής περιφέρειας, λίγο ψηλότερα από το Μέγδοβα. Οι 10 εκκλησιές της Βράχας, που τις μετράει ή παραπάνω ριμάδα, ήταν: Το Μοναστήρι, ο Αι-Βλάσης, ο Αι-Λιάς, ο Αι-Δημήτρης, ο Αι-Νικόλας, η Παναγία, η Αγία Παρασκευή, ο Αι-Γιώργης, ο Αι-Σώστης, το Παλιοκλήσι. Ο Αι-Βλάσης και Αι-Σώστης ίσως να ήταν απλά εικονίσματα. Ποιος μαχαλάς αποτέλεσε τον πυρήνα, το φώλο του οικισμού δεν ξέρουμε. Το πιθανότερο είναι ότι θα πρωτοσυνοικίστηκαν ο τωρινός Μεγ. Μαχαλάς και Κάτω Μαχαλάς. Γύρω και κοντά σ’αυτούς αναπτύχθηκαν με τα χρόνια και γενιές, από ντόπιους και φυγάδες, οι άλλες μικροσυνοικίες.

«Στην διάνοιξη του αμαξωτού»:« Ο Άγιος Νικόλαος μετά τον σεισμό στα 1965»:


«Το λουόμενο σχολείο μετά την σφοδρή θύελλα 20-03-1968»:


«Αποκριές 1988»:
«Διάφορες άλλες»:

«Το Μοναστήρι περίπου στα 1989»« γύρω στα 1987»

«Ο Αι-Λιάς»


«Αγία Παρασκευή»


«Στα Μαγαζιά-Πλάτανο»«Ο Πλάτανος στο Χοροστάσι»

«Αποκριές 1947»

«Όργωμα γύρω στα 1971»

«το 1ο λεωφορείο στη Βράχα το 1968»«καστανιά που την χτύπησε κεραυνός»


«Αγία Παρασκευή πριν τον σεισμό του 1966»


«Άγιος Νικόλαος το 1971»


«Άγιος Νικόλαος το 1977»

«Άρμεγμα έτος 1954»


Από αριστερά επάνω:
(άγνωστος), Τσιστικάος Βασίλειος, Ευγένης Ανδρέας, Γαλάνης Αλέκος,


Από αριστερά καθιστοί:
Καρβέλης Νικόλαος, Τσούτσικας Δημήτριος, Ράντης ή Σπανός Παναγιώτης,

« Βραχηνοί στον Αλβανικό Πόλεμο»


«Στιγμές από την παλιά Νεολαία της Βράχας από 1962 έως 1980»: